Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

Zajęcia umuzykalniające to nauka poprzez zabawę. Podczas lekcji dzieci rozwijają umiejętności wokalne i słuchowe. Pracują nad koncentracją, poprawną postawą ciała i koordynacją ruchową. Poprzez wspólne gry i ćwiczenia rozwijają umiejętności pracy w zespole. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co daje nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Na kurs zapraszamy dzieci od 6. do 8. roku życia. 

Zajęcia prowadzimy w trybie grupowym.